Duhová škola
Základní škola a mateřská škola Stupno,
příspěvková organizace
Duhová škola

EU peníze školám

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám (501.63 kB)

Naše škola zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

  • 2.- 5. ročník, Ambulantně nápravná péče, Jazyková výchova
  • 3. ročník, Matematika, Čísla a početní operace

e-mailový kontakt: stupno.sablony1@seznam.cz

  • 7. ročník, Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa, Objevy a dobývání, Počátek nové doby
  • 8. ročník, Český jazyk, Jazyková výchova
  • 8. a 9. ročník, Český jazyk, Literární výchova
  • 9. ročník, Dějepis, Moderní doba

e-mailový kontakt: stupno.sablony2@seznam.cz